tìm hiểu tên của các địa điểm ở Ấn Độ nơi minesof đồng vàng và quặng sắt nằm