chấn thương gây ra bởi nghiền và sàng lọc thực vật